Çağsav Onur Ödülleri

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2023 (Kişisel): Ozan Sağdıç


Cumhuriyetimizin son 60 yıllık döneminde, kültür ve sanat insanlarını belgeleyen, toplumsal ve sanatsal olayları değişik açılardan çekimleriyle ölümsüzleştiren, ülkemizde belgesel fotoğrafın ve fotogazeteciliğin ilk temsilcilerinden olan, görsel tarihçi, fotoğraf sanatçısı ve muhabiri, ressam, şair Ozan Sağdıç'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2023 (Kurumsal): Cumhuriyet GazetesiCumhuriyetimizle yaşıt, ilk kültür-sanat sayfasını başlatan, bu alanda ilk haftalık eki veren, sanat ve bilim konularını önceleyen, bu alanlarda yazanlara köşe açan, binasında kitap ve sergi alanları ile günlük internet portalinde kültür-sanata ayrı bir bölüm bulunduran, açtığı sergileri sanal alana taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2021-2022 (Kişisel) :YALÇIN GÖKÇEBAĞ

Doğaya verdiği önem, mevsimsel değişiklikleri ve kır yaşamındaki doğa-insan ilişkisini uyumlu biçimde yansıtması, doğayı kendine özgü saf ve şiirsel dille aktarmak için peysaj boyama tekniğine getirdiği yenilikler ve  geliştirdiği yeni teknikler,  çok sayıda kişi tarafından taklit edilmesine karşın hemen ayırt edilen başarılı anlatımı,  Türk resim sanatını yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle başarıyla temsil etmesi nedeniyle Yalçın Gökçebağ'a  verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2021-2022 (Kurumsal): ÇORUM BELEDİYESİ SANAT VE RESİM MÜZESİ 

Resim sanatının  toplumun değişik kesimlerine tanıtılması yolunda yaptığı katkı, eserleri çalıştaylar ve bağış yoluyla doğrudan sanatçılardan sağlaması,  , sanat hakkındaki bilgi ve görgünün arttırılması yönündeki etkisi,  ilkokuldan itibaren her yaşta öğrenciyi ağırlayarak resim derslerini müzede almaları için hazırladığı koşullarla  sağladığı olumlu ortam nereniyle Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2019-2020 (Kişisel) : HAYATİ MİSMAN

Resmin temeli sayılan desene verdiği önem,  gravür sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, bu alanda geliştirdiği yeni teknikler, eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler, özgün baskı ve tuval resmi alanında ulaştığı olgun sanat dili, insan üzerine yorumları,  Türk resim sanatını bienaller ve sergilerde yurtdışında başarıyla temsil etmesi nedeniyle Hayati Misman'a verilmiştir.

 

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2019-2020 (Kurumsal): ODUNPAZARI MODERN MÜZE

Mimarisinde yerel ve evrensel yaklaşımı kaynaştırarak geçmişle günümüz arasında yapısal bağ oluşturması, plastik sanatların toplumun her kesimiyle buluşarak yaygınlaştırılması, sanat hakkındaki bilgi ve görgünün arttırılması yönündeki etkin çabaları, çağdaş sanatı günümüzün teknolojik gelişmelerini de dikkate alarak geniş bir yelpazede ele alması, Türkiye ve Eskişehir'in tanıtımına yaptığı olumlu katkılar nedeniyle Sayın Erol Tabanca öncülüğünde oluşturulan Odunpazarı Modern Müze'ye (OMM) verilmiştir.

 

ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği 2018 (Kişisel): ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN

Ülkemizi katıldığı sanat organizasyonları ve açtığı sergilerle yurt dışında başarıyla temsili, soyut peyzaj resmine yepyeni bir anlayış getirmesi, pek çok sanatçı yetiştirmesi ve önemli soyut örnekleri Türk resim arşivlerine kazandırması nedeniyle Ressam –Eğitimci Zahit Büyükişleyen'e  verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği 2018 (Kurumsal): ÇANKAYA BELEDİYESİ

Başkentin değişik bölgelerine kazandırdığı sanat galerisi, kültür merkezi gibi sanat mekânlarını arttırmaya verdiği önem, bu mekânların kapılarını ulusal ve uluslararası  etkinliklere açması, halk sanatları,  çağdaş sanatlar ve sahne sanatlarının yaygınlaştırılmasına ayrım gözetmeden verdiği önem ile sağladığı destek nedeniyle Çankaya Belediyesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği 2017 (Kişisel) ZAFER GENÇAYDIN

Sanat eğitimine katkıları, pek çok sanatçı yetiştirmesi,resimde soyut kavramının doğru öğretilmesi ve öğrenilmesine katkıları, estetiğin felsefeyle nasıl besleneceğini ortaya koyması ve önemli soyut örnekleri Türk resim arşivlerine kazandırması nedeniyle Ressam – Öğretmen Prof. Zafer Gençaydın’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği 2017 (Kurumsal) YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKEL MÜZESİ

 

Türkiye ve Eskişehir yöresi tarihinin yaşatılması, önemli sanatçılarımızın genç kuşaklara öğretilip tanıtılması amacına hizmet eden,  geliri engelli ve kız çocukların eğitimine harcanan,  Türkiye’nin ilk yerli balmumu heykel müzesi olan Eskişehir'deki

Yılmaz Büyükerşen  Balmumu Heykeller Müzesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2016 (Kişisel) / HASAN PEKMEZCİ

Sanat eğitimine akademik alandaki önemli katkıları, çok sayıda sanatçı ve öğretmeni yetiştirmesi, tuval resminin yanı sıra özgün baskı sanatının öğretilmesi ve öğrenilmesine verdiği önem, genç akademisyen ve sanatçılar için Avrupa ülkeleri ve ve Rusya'ya müze gezileri düzenlenmesine önderlik ederek  bilgi-görgü zenginleştirilmesine olanak sağlaması, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonunun yeniden incelenip düzenlenmesinde oynadığı olumlu rol,  “insan-dünya-özgürlükler”  bağlamındaki düzeyli çalışmalarını Türk resim arşivlerine kazandırması ve dış ülkelerde açıp katıldığı sergilerle Türk resim sanatını başarıyla temsil etmesi nedeniyle, Hasan Pekmezci'ye verilmiştir. 

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2016 (Kurumsal) / MÜZE EVLİYAGİL

Koleksiyoner Sarp Evliyagil'in, danışmanlık kurumunu atlamadan yaptığı özenli seçimlerle aile koleksiyonunu zenginleştirerek çağdaş sanatı desteklemesi, genç ve avangard eğilimli sanatçıları da dikkate alması, Türk resim sanatı tarihinden önemli  eğilim ve sanatçıların eserlerini barındırması, tahsis ettiği üç katlı binada özenli dönemsel sergiler halinde  sanatseverlerle paylaşması ve özel müzecilik alanına yeni bir örnek eklemesi nedeniyle, Müze Evliyagil'e verilmiştir. 

ÇAĞSAV 2015 Onur Ödülü (Kişisel) / NEVZAT AKORAL

Köy Enstitüleri'nden itibaren sanat eğitimine katkıları,  pek çok sanatçı ve öğretmeni yetiştirmesi,  özgün baskı sanatının öğretilmesi ve öğrenilmesine katkıları, konularını hastane koridorlarından satranç kahvelerine, batağa yayılan mandalardan ilkbahar gelinciklerine kadar yaşamın içinden alarak, kalıcı peyzaj ve interior tabloları Türk resim arşivlerine kazandırması nedeniyle, Nevzat Akoral'a verilmiştir. 

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2015 (Kurumsal) / ERİMTAN ARKEOLOJİ VE SANAT MÜZESİ:

Önemli bir arkeolojik koleksiyonu sergilemekle yetinmeyip Ankara’ya tematik uzun erimli sergilerin açılabileceği bir mekân kazandırması, heykel, seramik ve röliyef sanatı tarihinin algılanabilmesi bakımından koleksiyonu içinde yer alan değişik büyüklükteki eserleri halkın izlenimine açması, müze kurucusunun günümüze kadar Türk sanatına ve ressamlarına yaptığı özel alımlarla verdiği destekler nedeniyle, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü  2014 (Kişisel) / METİN YURDANUR

Madenci, İnsan Hakları, Emek, Sevgi gibi konuları heykel olarak işlemesi, sanatını “Anadolu, Cumhuriyet ve Halk”la bütünleştirmesi, değişik kentlerin çehrelerine katkı yapan büyük heykeller kazandırması, Sivrihisar'da ilk açık heykel müzesini oluşturmaya başlaması, “Sevdiğim Yüzler” başlığı altında mimar Vedat Tek'ten soprano Leyla Gencer'e, orkestra şefi Hikmet Şimşek'ten ressamlarımız Nuri Abaç, Turan Erol, Fikret Otyam'a kadar Cumhuriyet dönemi sanatçılarının büstlerini çalışarak ölümsüzleştirmesi nedeniyle Metin Yurdanur'a verilmiştir”.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2014 (Kurumsal) / ELGİZ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Çağdaş ve güncel sanatı destekleme çabaları, yabancı ve Türk sanatçılardan yaptıkları alımlarla sürekli bir çağdaş sanat koleksiyonu geliştirmeleri, bu koleksiyonu Çağdaş / güncel sanat üzerine devlet ya da vakıf müzelerinin olmadığı bir dönemde bilinçli ve kategorik seçkilerle sanatçı ve sanatseverlerle özel tasarlanmış bir binada paylaşmaları, genç sanatçıları özendirecek olanaklar sunmaları nedeniyle,  Sevda ve Can Elgiz tarafından kurulan,  kar gütmeyen, halka açık, uluslararası kimliği olan, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü  2013 (Kişisel) / GENCAY KASAPÇI

Plastik sanatlar alanında, resim ve fresk çalışmalarıyla özendirici katkıları, resim sanatını sadece boya-tuval-kağıt üçgeniyle sınırlamayıp, çok değişik malzemeyle estetik değerler yaratması, kent heykellerine de imza atması, ülkemizi başta İtalya olmak üzere yurtdışında başarıyla temsil etmesi, çok sayıda yabancı koleksiyona işlerinin girmesi nedeniyle Gencay Kasapçı'ya verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü  2013 (Kurumsal) / EGE ÜNİVERSİTESİ

Batı Anadolu'da sanata ilginin artması için İzmir merkezli olarak gösterdiği çabalar, başta Egeart olmak üzere düzenlediği organizasyonlar, deneyimli ve genç sanatçıları biraraya getirecek etkinlikler, koleksiyonerliğe özendirerek ülkemizde sanat pazarının büyümesine sağladığı katkı nedeniyle Ege Üniversitesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2012 (Kişisel) / NEVİDE GÖKAYDIN

Kendini görsel sanatlar eğitimine adaması, özgün baskı, heykel, seramik, kumaş baskı, resim, animasyon ve karikatür başta olmak üzere  değişik dallarda ürün vermesi, ürünlerinin Amerika,  Avrupa ve Türkiye'de çeşitli üniversite ve özel koleksiyonlarda yer alması, yaptığı araştırmaların sonuçlarını toplum yararına kitaba dökmesi, değişik kuşaklardan çok sayıda sanatçı ve eğitimci yetiştirmesi nedeniyle  Nevide Gökaydın'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü  2012 (Kurumsal) / CERMODERN

“Başkent Ankara'da uluslararası çapta büyük sergilerin açılabilmesine olanak sağlaması, görsel sanatların yanısıra, müzik ve benzeri etkinliklere de kapılarını açması, yabancı kültür merkezleriyle olumlu işbirliği içine girmesi, çocukların sanatla tanışması için programlar düzenlemeye başlaması, sanatseverlerin ve ailelerin uzun süre kalabilmesini özendirecek hizmetleri sunması nedeniyle, CERMODERN'e verilmiştir. 

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2011 (Kişisel) / FİKRET OTYAM

Anadolu doğası ve insanını özenle gözleyerek tuvaline aktarması, toplumun yaşatmakta olduğu inanç ve menkıbeleri konu edinmekten çekinmemesi, kadına önem vermesi, camaltı gibi geleneksel tekniklerin de tanınması ve yaşatılmasına katkıları, gazeteci, fotoğrafcı, yazarlığının ötesinde, ressam olarak “halk”a öncelik vermesi, Anadolu kültürünü Avrupa've Orta Doğu'da başarıyla temsil etmesi nedeniyle, ressam Fikret Otyam'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2011 (Kurumsal) / BAKSI KÜLTÜR SANAT VAKFI

Çağdaş ve geleneksel sanatları ortak bir düzlemde buluşturma çabaları, kültür değerleriyle sanatsal yapıtları gelecek kuşaklara aktarma vizyonu, çağdaş Türk resim koleksiyonu geliştirmesi, 'Baksı Müzesi Halk Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi'ni Doğu Karadeniz'deki Bayraktar köyünde inşa edip açarak bölgenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlaması, sanatın büyük kentlere özgü olmadığını kanıtlaması nedeniyle Baksı Kültür Sanat Vakfı'na verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2010 (Kişisel) / MEHMET AKSOY

Heykel sanatına algının yükseltilmesi için çabaları, doğayla insan arasındaki vazgeçilmez birlikteliği özenle vurgulaması, toplumsal ve insanî konulara verdiği önem, savaş karşıtı barışcıl tutumu, öteki sanat dalları ve sanatçılara karşı duyarlılığı, yapıtlarına sahip çıkma konusunda gösterdiği bilinçli ve kararlı duruşu, Türk heykel sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil etmesi nedeniyle heykeltraş Mehmet Aksoy'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2010 (Kurumsal) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GSF

Gazi Eğitim çizgisini fakülte düzeyine taşıyıp kısa sürede büyük gelişme sağlayarak ülkemizin güzel sanatlar alanında önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmesi, Anadolu'da açılan yeni güzel sanatlar fakülteleriyle öteki resim eğitimi kurumlarına yeterli akademisyenler yetiştirmesi, oluşturmaya giriştikleri koleksiyonu kısa sürede büyüterek Türkiye’nin önde gelen çağdaş ressam ve heykeltraşlarının yapıtlarının  sergilendiği bir çağdaş sanatlar müzesini kurarak halka açması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2009 (Kişisel) / LÜTFÜ GÜNAY

Resim sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, Bir eğitmen olarak verdiği özverili hizmetlerle yetiştirdiği başarılı öğrenciler, Ankara'da ilk soyut resim sergisini açarak çağdaş akımların öğrenilmesine öncülük etmesi, Hem figüratif, hem soyut resim alanındaki çalışmalarını sürekli olarak toplumla paylaşması nedeniyle Ressam - Sanat eğitimcisi Lütfü Günay'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2009 (Kurumsal) İMOGA

Özgün baskıresim sanatının öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli eğitim ve uygulama altyapısını oluşturan, Bu alanda önemli bir koleksiyon ve sanal arşivi geliştirme yönünde olumlu çabalar gösteren, Türk ve yabancı sanatçılara gravür, ipekbaskı, linolyum, litografi gibi çeşitli özgünbaskı tekniklerinde yapıt üretebilecekleri her türlü olanağı ücretsiz olarak sağlayan, Süleyman Saim Tekcan'ın kurduğu Türkiye’nin ilk çağdaş özgün baskı resim müzesi olan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi – IMOGA'ya verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2008 (Kişisel) / BURHAN ALKAR

Heykel sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, Ankara'da heykel eğitiminin başlatılmasına öncülük etmesi, bir eğitmen olarak verdiği özverili hizmetlerle yetiştirdiği başarılı öğrenciler, geleneksel heykel malzeme ve sanatını, özgür düşünceyle yeni bir plastik anlayışa taşıması, doğu ve batı düşüncelerini yapıtlarında kaynaştırması, anıtsal heykellerin yarışmalarla elde edilmesi için gösterdiği çabalar, Türk heykel sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil etmesi nedeniyle heykeltıraş- sanat eğitimcisi Burhan Alkar'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2008 (Kurumsal) / SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI

Kişisel birikim ve zenginliklerini sanatın hizmetine sunan, Türkiye'nin önemli özel müzelerinden biri olarak Pera Müzesi'ni kurarak yaptıkları koleksiyonları halkın yarar ve ziyaretine açan, kaliteli sanat kitapları yayımlayan, hem geleneksel, hem çağdaş sanatlar konusunda büyük duyarlılık gösterek tarih araştırmalarıyla ileriye dönük projeleri bir arada destekleyen, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü kuran Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2007 (Kişisel) / MUSTAFA AYAZ

Resim sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler, kendine özgü figür, leke ve soyutlama anlayışı geliştirerek özgün bir anlatım dili yakalaması,Türk resim sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil ederek yabancı koleksiyonlara 300’ü aşkın resim sokmayı başarması, sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve büyük bir heyecanla, öz kaynaklarını kullanarak kendi özel müzesini inşa etme çabaları nedeniyle ressam – eğitimci Mustafa Ayaz’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2007 (Kurumsal) / YAŞAR HOLDİNG

Türkiye’de resim sanatının gelişmesi, özendirilmesi , elde edilen  sanat yapıtlarının korunması ve tanıtılmasına aile olarak önemli katkı sağlamaları, kültür, sanat ve eğitim alanlarında gerek şirketleri, gerekse kurdukları vakıf aracılığıyla topluma hizmet etmeyi  sorumluluk olarak görmeleri, oluşturdukları DYO Resim Yarışmaları yoluyla yeni ve kaliteli resim yapıtları yaratımını özendirmeleri, Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olan Selçuk Yaşar Resim Müzesi’ni İzmir’de  kurarak yirmi yılı aşkın süredir geliştirerek yaşatmaları,tüm bu çabalarla Türkiye’de plastik sanatlara ilginin artmasını sağlamaları nedeniyle, Yaşar Holding’e verilmiştir.”

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2006 (Kişisel) / KAYIHAN KESKİNOK

Resim sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler,kendine özgü figür, leke ve soyutlama anlayışı geliştirerek özgün bir anlatım dili yakalaması,Türk resim sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil ederek yabancı koleksiyonlara 300’ü aşkın resim sokmayı başarması, sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve büyük bir heyecanla, öz kaynaklarını kullanarak kendi özel müzesini inşa etme çabaları nedeniyle ressam – eğitimci, Kayıhan Keskinok’a verilmiştir.”

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2006 (Kurumsal) / SABANCI GRUBU

Türk sanat yapıtlarının korunması ve yurtdışında tanıtılmasına aile olarak yaptıkları paha biçilmez koleksiyonla önemli katkı sağlamaları, kültür, sanat ve eğitim alanlarında gerek şirketleri, gerekse kurdukları vakıf aracılığıyla topluma hizmet etmeyi  sorumluluk olarak görmeleri, İstanbul’daki Atlı Köşk’ü tahsis ederek oluşturdukları Sabancı Müzesi bünyesinde dünya standartlarında, çağdaş mimari ve teknolojinin son olanaklarıyla donatılmış, Türkiye’nin en gelişmiş galeri binasını inşa etmeleri, başta gerçekleştirilen Picasso sergisi olmak üzere dünyanın önemli koleksiyonlarını Türk sanatseverlerin ayağına getirmek üzere çalışmaları, bu çabalarla Türkiye’de plastik sanatlara ilginin artmasını sağlamaları  nedeniyle, Sabancı Grubu’na verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2005 (Kişisel) / MÜRŞİDE İÇMELİ

Başta gravür tekniği olmak üzere özgünbaskı sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları,Bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, günümüzde çoğu birer usta olan yetiştirdiği başarılı öğrenciler, Anadolu kültürlerinin kalıtıyla çağdaş düşüncenin sentezini başarıyla gerçekleştirmesi,Kendine özgü biçim anlayışı ve gravür uygulamalarıyla kişilikli bir özgünbaskı dili geliştirmesi, Sahne sanatlarının tanıtımında, afiş ve katalog düzenlemelerinde çağdaş grafik yaklaşımla yeni bir çizgi oluşturması,

Türk resim sanatını özgünbaskı dalında uluslararası alanda bienallere katılımı ve aldığı ödüllerle başarıyla temsil etmesi, yapıtlarının yurt içinde ve dışında müzelere alınması” nedeniyle Prof. Mürşide İçmeli’ye verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2005 (Kurumsal) ECZACIBAŞI TOPLULUĞU

Kültür, sanat, eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumlulukları arasında görmesi,Türk kültür ve sanatını korumak ve geliştirmek amacıyla kurduğu vakıflar aracılığıyla, plastik sanatlar alanında önemli katkılar sağlaması, Türk resminin korunmasına bizzat aile olarak kendi yaptıkları koleksiyonla yardımcı olmaları, Plastik sanatlarda en iyi örnekleri Türkiye’ye tanıtmak amacıyla İstanbul Bienali’ni oluşturmaları, Ülkemizin ilk Sanal Müzesi ‘ni kurarak, sanatseverlere dijital ortamda yakın resim tarihimize ve güncel çalışmalara ulaşma ve bilgisayarlarında kişisel koleksiyonlarını kaydetme olanağı tanıması,Son olarak Türkiye’nin uluslararası standartta ilk kapsamlı ve gelişime açık çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern’i oluşturup halkın hizmetine sunmaları nedeniyle,  Eczacıbaşı Topluluğu’na verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2004 (Kişisel) / HAMİYE ÇOLAKOĞLU

“Seramik sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler,  Kültür Bakanlığı’nda DÖSİM’in kuruluşu ve geleneksel sanatları yaşatmaya dönük projelere katkıları, kendine özgü biçim anlayışı ve pişirme teknikleriyle kişilikli bir seramik-heykel dili geliştirmesi, Türk seramik sanatını İtalya’dan ABD’ye yabancı ülkelerde başarıyla temsil etmesi, müzelerde,  büyük bina ve yerleşkelerde kalıcı yapıtlar bırakması,sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve  50. sanat yılında hâlâ ilk günkü heyecanını kaybetmeden çalışması nedeniyle” seramikci – eğitimci, Prof. Hamiye Çolakoğlu’na verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2004 (Kurumsal) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSF

Kısa sürede büyük gelişme sağlayarak ülkemizin güzel sanatlar alanında önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmesi, öğrenci-öğretici-teknisyen üçgenini başarıyla oluşturup fakültenin tam zamanlı öğretim-üretimde olması,başta grafik, animasyon ve seramik bölümleri olmak üzere mezunlarının piyasada aranılır hale gelmesi, bulunduğu kent dokusuyla uyuşum içinde toplumda plastik sanatlara duyarlılığın arttırılması yönündeki etkinlikleri, oluşturmaya başladıkları koleksiyonu kısa sürede büyüterek Türkiye’nin önde gelen çağdaş ressam ve heykeltraşlarının yapıtlarından oluşan bir çağdaş sanatlar müzesini oluşturarak halka açması, üç büyük kentin yanısıra Anadolu kentlerindeki yeni üniversitelerde de sanat öğretiminde  iddialı ve başarılı olunabileceğini kanıtlaması nedeniyle” Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2003 (Kişisel) / TURAN EROL

Resim sanatının korunması, yaygınlaşması ve zenginleşmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak ortaöğretimden üniversiteye kadar değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler,  Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kademelerinde geliştirdiği projeler ve sürdürdüğü katkıları, Türkiye coğrafyasının güzelliklerini kendine özgü soyutlama tekniği, renk ve leke anlayışıyla  yansıtarak kişilikli bir resim dili geliştirmesi, Türk resim sanatını Paris’ten Tokyo’ya yabancı başkentlerde başarıyla temsil etmesi, sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve  resim sahteciliğine karşı kararlı savaşımı nedeniyle” Devlet Sanatçısı(1990) ressam, Prof.Dr. Turan Erol’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2003 (Kurumsal) / TÜRKİYE İŞ BANKASI

1940 yılında, II. Devlet Resim ve Heykel sergisinden itibaren Türk sanatçılarının yapıtlarını özenli bir seçimle satın alarak Cumhuriyet dönemi Türk resminin en gözde koleksiyonunu oluşturması, bu koleksiyona  Meşrutiyet dönemi  ressamlarının önemli yapıtlarını da katarak, tabloların özgün adları, boyutları ve satın alınma tarihlerini de içeren,  titizlikle hazırlanmış aydınlatıcı bir arşiv kurması,  resimlerin ısı ve nem ayarlamalarının  ileri teknolojiyle yapılarak askı sistemi içinde saklandığı bir çağdaş depo sistemi geliştirmesi, bu eşsiz koleksiyonu çeşitli yayınlar ve açtığı sergilerle halka ulaştırma çabaları, Türk sanatıyla ilgili yayınları, yurt dışından önemli koleksiyon ve sergileri Türkiye’ye getirtmesi, genel anlamda sanata ve sanat koruyuculuğuna büyük önem vermesi “ nedeniyle  Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2002 (Kişisel) / NURİ ABAÇ

Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının eski çağlardan günümüze tüm kültür birikimini süzerek, ulusal ögeler içeren özgün bir resim anlayışını geliştirmesi, bu kültür sentezini kendi estetik anlayışı ve gerçeküstü söylemiyle evrensel boyutlara taşıması, kendi kültürel değerlerimizle bugünkü yaşamımız  üzerinde  araştırmaya dayalı ve geçmiş-gelecek ilintisini kurmaya dönük bir yön çizerek genç ressam kuşaklarına bir örnek oluşturması, Türk resmini uluslararası alanda başarıyla temsil etmesi, müze ve koleksiyonlarda yer alan değerli yapıtları nedeniyle” ressam Nuri Abaç’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2002 (Kurumsal) / GAZİ TERBİYE RESİM İŞ BÖLÜMÜ

Çağdaş bir toplum yaratma projesi olan Cumhuriyet’in ilk yıllarında, eğitim seferberliğinin amacına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmesi, öğrencilerine  “düzgün kişilik - yetkin sanatçı - usta eğitici” formasyonlarını bir arada kazandırmak için oluşturulan sistemi başarıyla uygulaması, sanat eğitiminin ülkenin değişik köşelerine yaygınlaşması için kurulan öteki kurumlara gerekli insan malzemesi ve altyapıyı sağlaması, eğitime büyük katkısının yanı sıra  ülkemizdeki sanatsal gelişmeye katkıda bulunan ressamlar yetiştirmesi nedeniyle”, bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı bünyesinde bulunan. Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne (1929-1982) verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2001 (Kişisel) / ADNAN TURANİ

“ sanatların anlaşılıp yaygınlaşması için uğraşları, pentür sanatına zengin esin gücü ve soyutlama yeteneğiyle büyük katkıları, sanat ve sanat tarihi konusunda yazdığı başvuru kitapları, çağdaş sanatı kuramsal ve teknik olarak genç kuşaklara aktarmada gösterdiği üstün çabaları, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri güzel sanatlar fakültelerinin kuruluşunda üstlendiği belirleyici rol, müze ve koleksiyonlarda yer alan değerli yapıtları ve yetiştirdiği verimli öğrenciler nedeniyle” 2001 ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği ressam-eğitmen Prof.Dr. Adnan Turani'ye verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2001 (Kurumsal) / M. Ü. G.S.F. (Akademi)

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nden başlayarak yıllarca Akademi olarak güzel sanatlar eğitimini düzenlemesi, günümüze kadar geçen 128 yıllık süreçte, ülkemizdeki sanatsal gelişmeye önemli katkıda bulunan mimar, ressam ve heykeltraşları yetiştirmesi, sanatın dünya üzerinde geçirdiği gelişimlere koşut olarak öğretim sisteminde gerekli değişiklikleri yaparak kendisini yenilemesi, uzun yıllar plastik sanatlar alanında ülkemizin dışa açılan penceresi olması, Türk resim ve heykel sanatının evrenselliğe taşınmasında önemli roller oynaması nedeniyle, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne (Akademi) verilmiştir.

Çağdaş Sanatlar Vakfı Hakkında

Çağdaş Sanatlar Vakfı'nın 1999'dan bu yana süregelen öyküsü, girişimleri ve sonuçları. Vakıf hakkında merak ettikleriniz.

Devamını Oku

Çağsav Müzik CD'leri

Çağdaş Sanatlar Vakfı üretimi olan tüm CD'leri buradan satın alabilirsiniz. Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği besteci ve icracılarımızın emeklerini ÇAĞSAV Müzik değerlendiriyor ve tanıtıyor. Devamını Oku

Çağsav Onur Ödülleri

ÇAĞSAV’ın, vakıf senedindeki amaçları doğrultusunda, olağanüstü başarıları, çalışmaları ve destekleri nedeniyle öne çıkan gerçek ve tüzel kişileri her yıl ödüllendiriyoruz. Devamını Oku

Çağdaş Sanatlar Vakfı

Yazışma ve Kargo: Angora Evleri Deniz Sokak No:4 06800 Çayyolu / ANKARA

Vakıf Merkez: Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1246. Sokak Güzelyurt Apartmanı No:3/3 Cevizlidere 06540 / Balgat / ANKARA

E-Mail: info@cagsav.org