2010 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Mehmet Aksoy - Hacettep Ünv. GSF

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2010 (Kişisel) / MEHMET AKSOY

Heykel sanatına algının yükseltilmesi için çabaları, doğayla insan arasındaki vazgeçilmez birlikteliği özenle vurgulaması, toplumsal ve insanî konulara verdiği önem, savaş karşıtı barışcıl tutumu, öteki sanat dalları ve sanatçılara karşı duyarlılığı, yapıtlarına sahip çıkma konusunda gösterdiği bilinçli ve kararlı duruşu, Türk heykel sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil etmesi nedeniyle heykeltraş Mehmet Aksoy'a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2010 (Kurumsal) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GSF

Gazi Eğitim çizgisini fakülte düzeyine taşıyıp kısa sürede büyük gelişme sağlayarak ülkemizin güzel sanatlar alanında önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmesi, Anadolu'da açılan yeni güzel sanatlar fakülteleriyle öteki resim eğitimi kurumlarına yeterli akademisyenler yetiştirmesi, oluşturmaya giriştikleri koleksiyonu kısa sürede büyüterek Türkiye’nin önde gelen çağdaş ressam ve heykeltraşlarının yapıtlarının  sergilendiği bir çağdaş sanatlar müzesini kurarak halka açması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne verilmiştir.

ÖNCEKİ

2011 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Fikret Otyam - Baksı Kültür Sanat Vakfı

SONRAKİ

2009 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Lütfü Günay - İMOGA