2001 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Adnan Turani - M.Ü.G.S.F.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2001 (Kişisel) / ADNAN TURANİ
“ sanatların anlaşılıp yaygınlaşması için uğraşları, pentür sanatına zengin esin gücü ve soyutlama yeteneğiyle büyük katkıları, sanat ve sanat tarihi konusunda yazdığı başvuru kitapları, çağdaş sanatı kuramsal ve teknik olarak genç kuşaklara aktarmada gösterdiği üstün çabaları, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri güzel sanatlar fakültelerinin kuruluşunda üstlendiği belirleyici rol, müze ve koleksiyonlarda yer alan değerli yapıtları ve yetiştirdiği verimli öğrenciler nedeniyle” 2001 ÇAĞSAV Onur Ödülü Heykelciği ressam-eğitmen Prof.Dr. Adnan Turani'ye verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2001 (Kurumsal) / M. Ü. G.S.F. (Akademi)
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nden başlayarak yıllarca Akademi olarak güzel sanatlar eğitimini düzenlemesi, günümüze kadar geçen 128 yıllık süreçte, ülkemizdeki sanatsal gelişmeye önemli katkıda bulunan mimar, ressam ve heykeltraşları yetiştirmesi, sanatın dünya üzerinde geçirdiği gelişimlere koşut olarak öğretim sisteminde gerekli değişiklikleri yaparak kendisini yenilemesi, uzun yıllar plastik sanatlar alanında ülkemizin dışa açılan penceresi olması, Türk resim ve heykel sanatının evrenselliğe taşınmasında önemli roller oynaması nedeniyle, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne (Akademi) verilmiştir.

ÖNCEKİ

2002 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Nuri Abaç - Gazi Terbiye Resim İş Bölümü