2002 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Nuri Abaç - Gazi Terbiye Resim İş Bölümü

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2002 (Kişisel) / NURİ ABAÇ

Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının eski çağlardan günümüze tüm kültür birikimini süzerek, ulusal ögeler içeren özgün bir resim anlayışını geliştirmesi, bu kültür sentezini kendi estetik anlayışı ve gerçeküstü söylemiyle evrensel boyutlara taşıması, kendi kültürel değerlerimizle bugünkü yaşamımız  üzerinde  araştırmaya dayalı ve geçmiş-gelecek ilintisini kurmaya dönük bir yön çizerek genç ressam kuşaklarına bir örnek oluşturması, Türk resmini uluslararası alanda başarıyla temsil etmesi, müze ve koleksiyonlarda yer alan değerli yapıtları nedeniyle” ressam Nuri Abaç’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2002 (Kurumsal) / GAZİ TERBİYE RESİM İŞ BÖLÜMÜ

Çağdaş bir toplum yaratma projesi olan Cumhuriyet’in ilk yıllarında, eğitim seferberliğinin amacına ulaşabilmesi için gereksinim duyulan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmesi, öğrencilerine  “düzgün kişilik - yetkin sanatçı - usta eğitici” formasyonlarını bir arada kazandırmak için oluşturulan sistemi başarıyla uygulaması, sanat eğitiminin ülkenin değişik köşelerine yaygınlaşması için kurulan öteki kurumlara gerekli insan malzemesi ve altyapıyı sağlaması, eğitime büyük katkısının yanı sıra  ülkemizdeki sanatsal gelişmeye katkıda bulunan ressamlar yetiştirmesi nedeniyle”, bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı bünyesinde bulunan. Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne (1929-1982) verilmiştir.

ÖNCEKİ

2003 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Turan Erol - Türkiye İş Bankası

SONRAKİ

2001 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Adnan Turani - M.Ü.G.S.F.