2003 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Turan Erol - Türkiye İş Bankası

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2003 (Kişisel) / TURAN EROL

Resim sanatının korunması, yaygınlaşması ve zenginleşmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak ortaöğretimden üniversiteye kadar değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler,  Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kademelerinde geliştirdiği projeler ve sürdürdüğü katkıları, Türkiye coğrafyasının güzelliklerini kendine özgü soyutlama tekniği, renk ve leke anlayışıyla  yansıtarak kişilikli bir resim dili geliştirmesi, Türk resim sanatını Paris’ten Tokyo’ya yabancı başkentlerde başarıyla temsil etmesi, sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve  resim sahteciliğine karşı kararlı savaşımı nedeniyle” Devlet Sanatçısı(1990) ressam, Prof.Dr. Turan Erol’a verilmiştir.

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2003 (Kurumsal) / TÜRKİYE İŞ BANKASI

1940 yılında, II. Devlet Resim ve Heykel sergisinden itibaren Türk sanatçılarının yapıtlarını özenli bir seçimle satın alarak Cumhuriyet dönemi Türk resminin en gözde koleksiyonunu oluşturması, bu koleksiyona  Meşrutiyet dönemi  ressamlarının önemli yapıtlarını da katarak, tabloların özgün adları, boyutları ve satın alınma tarihlerini de içeren,  titizlikle hazırlanmış aydınlatıcı bir arşiv kurması,  resimlerin ısı ve nem ayarlamalarının  ileri teknolojiyle yapılarak askı sistemi içinde saklandığı bir çağdaş depo sistemi geliştirmesi, bu eşsiz koleksiyonu çeşitli yayınlar ve açtığı sergilerle halka ulaştırma çabaları, Türk sanatıyla ilgili yayınları, yurt dışından önemli koleksiyon ve sergileri Türkiye’ye getirtmesi, genel anlamda sanata ve sanat koruyuculuğuna büyük önem vermesi “ nedeniyle  Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne verilmiştir.

ÖNCEKİ

2004 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Hamiye Çolakoğlu - Anadolu Ünv GSF

SONRAKİ

2002 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Nuri Abaç - Gazi Terbiye Resim İş Bölümü