2005 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Mürşide İçmeli - Eczacıbaşı Topluluğu

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2005 (Kişisel) / MÜRŞİDE İÇMELİ

Başta gravür tekniği olmak üzere özgünbaskı sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları,Bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, günümüzde çoğu birer usta olan yetiştirdiği başarılı öğrenciler, Anadolu kültürlerinin kalıtıyla çağdaş düşüncenin sentezini başarıyla gerçekleştirmesi,Kendine özgü biçim anlayışı ve gravür uygulamalarıyla kişilikli bir özgünbaskı dili geliştirmesi, Sahne sanatlarının tanıtımında, afiş ve katalog düzenlemelerinde çağdaş grafik yaklaşımla yeni bir çizgi oluşturması,

Türk resim sanatını özgünbaskı dalında uluslararası alanda bienallere katılımı ve aldığı ödüllerle başarıyla temsil etmesi, yapıtlarının yurt içinde ve dışında müzelere alınması” nedeniyle Prof. Mürşide İçmeli’ye verilmiştir.

 

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2005 (Kurumsal) ECZACIBAŞI TOPLULUĞU

Kültür, sanat, eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumlulukları arasında görmesi,Türk kültür ve sanatını korumak ve geliştirmek amacıyla kurduğu vakıflar aracılığıyla, plastik sanatlar alanında önemli katkılar sağlaması, Türk resminin korunmasına bizzat aile olarak kendi yaptıkları koleksiyonla yardımcı olmaları, Plastik sanatlarda en iyi örnekleri Türkiye’ye tanıtmak amacıyla İstanbul Bienali’ni oluşturmaları, Ülkemizin ilk Sanal Müzesi ‘ni kurarak, sanatseverlere dijital ortamda yakın resim tarihimize ve güncel çalışmalara ulaşma ve bilgisayarlarında kişisel koleksiyonlarını kaydetme olanağı tanıması,Son olarak Türkiye’nin uluslararası standartta ilk kapsamlı ve gelişime açık çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern’i oluşturup halkın hizmetine sunmaları nedeniyle,  Eczacıbaşı Topluluğu’na verilmiştir.

ÖNCEKİ

2006 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Kayıhan Keskinok - Sabancı Grubu

SONRAKİ

2004 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Hamiye Çolakoğlu - Anadolu Ünv GSF