2006 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Kayıhan Keskinok - Sabancı Grubu

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2006 (Kişisel) / KAYIHAN KESKİNOK

Resim sanatının yaygınlaşması ve uygulamalarının zenginleştirilmesi yönündeki çabaları, bir eğitmen olarak değişik kurumlarda verdiği özverili hizmetler, yetiştirdiği başarılı öğrenciler,kendine özgü figür, leke ve soyutlama anlayışı geliştirerek özgün bir anlatım dili yakalaması,Türk resim sanatını yabancı ülkelerde başarıyla temsil ederek yabancı koleksiyonlara 300’ü aşkın resim sokmayı başarması, sanatla ilgili gönüllü kuruluşlara katkıları ve büyük bir heyecanla, öz kaynaklarını kullanarak kendi özel müzesini inşa etme çabaları nedeniyle ressam – eğitimci, Kayıhan Keskinok’a verilmiştir.”

ÇAĞSAV Onur Ödülü 2006 (Kurumsal) / SABANCI GRUBU


Türk sanat yapıtlarının korunması ve yurtdışında tanıtılmasına aile olarak yaptıkları paha biçilmez koleksiyonla önemli katkı sağlamaları, kültür, sanat ve eğitim alanlarında gerek şirketleri, gerekse kurdukları vakıf aracılığıyla topluma hizmet etmeyi  sorumluluk olarak görmeleri, İstanbul’daki Atlı Köşk’ü tahsis ederek oluşturdukları Sabancı Müzesi bünyesinde dünya standartlarında, çağdaş mimari ve teknolojinin son olanaklarıyla donatılmış, Türkiye’nin en gelişmiş galeri binasını inşa etmeleri, başta gerçekleştirilen Picasso sergisi olmak üzere dünyanın önemli koleksiyonlarını Türk sanatseverlerin ayağına getirmek üzere çalışmaları, bu çabalarla Türkiye’de plastik sanatlara ilginin artmasını sağlamaları  nedeniyle, Sabancı Grubu’na verilmiştir.
 

ÖNCEKİ

2007 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Mustafa Ayaz - Yaşar Holding

SONRAKİ

2005 ÇAĞSAV Onur Ödülleri / Mürşide İçmeli - Eczacıbaşı Topluluğu